Zapraszamy na Święto Patronalne – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zapraszamy na Święto Patronalne

Druhny i druhowie! Członkowie, członkowie seniorzy i kandydaci!

Zbliża się najważniejszy dla nas, związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, dzień w roku – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, nasze Święto Patronalne.

fot. R. Woźniak

Podobnie jak w ubiegłych latach, zgromadzimy się w katedrze poznańskiej, by razem z księdzem biskupem zjednoczyć się we wspólnej modlitwie podczas Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 10:00. W ten dzień nowi członkowie wypowiedzą rotę przyrzeczenia, powtarzając słowa:

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Zachęcamy, by ten dzień zjednoczył nas wszystkich, a wspólne świętowanie uświadomiło nam, że jesteśmy wielką KSM-ową rodziną!

Drodzy członkowie i członkowie seniorzy!

Niech ten dzień stanie się dla Was okazją do odnowienia złożonych niegdyś przyrzeczeń, które przecież obejmują całe życie. Bądźcie wsparciem dla druhen i druhów, którzy z wielkim przejęciem będą wstępować w Wasze ślady. Pokażcie tego dnia, że nie są Wam obojętni, że mogą liczyć na Waszą obecność i świadectwo.

Drodzy kandydaci!

Niech ten dzień będzie dla Was wzmocnieniem świadomości tego, do czego dążycie. Niech uczestnictwo we wspólnym świętowaniu doda Wam zapału w podejmowane formacji. Jak mówił przed dwoma laty w katedrze bp Grzegorz Balcerek:

Trzeba odwagi, by należeć do KSM, wyznawać wartości i angażować się religijnie na przekór tego świata.

Już teraz dziękujemy za wypowiedziane przez Was „Gotów!”, by wstąpić w szeregi KSM i rozpocząć niezapomnianą podróż życia.

Każdą i każdego z Was zapraszamy do wspólnego przeżywania Święta Patronalnego! Ufamy, że tego dnia będziemy mogli doświadczyć wspólnoty, którą tworzymy wszyscy – bez względu na wiek, staż w KSM i oddział, który tworzyliśmy czy tworzymy, a w katedrze poznańskiej zabrzmi gromkie „Gotów!”.

(-) ks. Michał Zamelek (-) Tomasz Kasprzak
Asystent Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej

Odpowiedź od ks. Piotra Szkudlarka

Dziękuję z serca za zaproszenie! Święto Chrystusa Króla Wszechświata od lat stanowi dla mnie szczególny dzień, nie tylko ze względów religijnych, jako wyraz posłuszeństwa względem Pana wszelkiego stworzenia, ale także jako pamięć o naszej organizacji. Ze wzruszeniem wspominam celebracje w katerze poznańskiej, kiedy jako młody człowiek, a następnie seminarzysta i wikariusz mogłem uczestniczyć we wspólnym wielbieniu Boga.

Jednak kolejny już rok przyjdzie mi trwać z Wami tylko w łączności modlitewnej i wspomnieniach. Z oczywistych względów nie będę mógł ucieszyć się Waszą młodością i entuzjazmem wiary. Niemniej przyjmijcie ode mnie już dziś serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności i rozwoju, który zakorzeniony w zasłuchaniu w natchnienia Bożego Ducha, prowadzi do miłości wzajemnej, gotowej do poświęceń. Niech słowo Gotów, które jak ufam gromko wykrzykniecie w dniu naszego patronalnego święta, nie znika z Waszych ust, gdy Pan zawezwie Was do swojej misji!

Z pamięcią w modlitwie,
ks. Piotr Szkudlarek

Pochodzi z Oddziału KSM nr 4 w Szamotułach, w 2007 roku złożył przyrzeczenie KSM, święcenia kapłańskie w 2013 roku, były Asystent Oddziału KSM nr 17 w Lesznie, od 2015 w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu, po roku pracy skierowany przez abpa Stanisława Gądeckiego na studia specjalistyczne w dziedzinie prawa kanonicznego

.