Sztandar – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny na ważnych uroczystościach kościelnych np. procesja Bożego Ciała i organizacyjnych np. zjazdy, wybory, Uroczystość Chrystusa Króla.

Sztandar KSM

fot. K. Superczyński

Sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej składa się z płata tkaniny w kształcie kwadratu z wizerunkami patronów, godła i pozdrowienia KSM), głowicy godło KSM i drzewca (z tabliczkami upamiętniającymi Oddziały KSM – fundatorów sztandaru).

Informacje na temat pocztu sztandarowego i zasady ceremonialne przy występowaniu ze sztandarem można znaleźć w przygotowanym przez Zarząd Diecezjalnym dokumencie.

Wskazówki występowania ze sztandarem