Zarząd Diecezjalny – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Zarząd Diecezjalny

Bartosz Heimrath
Prezes Zarządu Diecezjalnego
bartosz.heimrath@poznan.ksm.org.pl
Agnieszka Spychała
Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego
agnieszka.spychala@poznan.ksm.org.pl
Zuzanna Marchewka
Członek Zarządu Diecezjalnego Delegat na Krajową Radę
zuzanna.marchewka@poznan.ksm.org.pl
Tymoteusz Trapczyński
Skarbnik Zarządu Diecezjalnego
tymoteusz.trapczynski@poznan.ksm.org.pl
Łukasz Cieślik
Sekretarz Zarządu Diecezjalnego
lukasz.cieslik@poznan.ksm.org.pl
Jan Orliński
Zastępca Sekretarza Zarządu Diecezjalnego
jan.orlinski@poznan.ksm.org.pl
Gabriela Banaszak
Członek Zarządu Diecezjalnego
gabriela.banaszak@poznan.ksm.org.pl
ks. Michał Zamelekks. Michał Zamelek
Asystent Diecezjalny
x.michal.zamelek@poznan.ksm.org.pl