Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej


Zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie pod hasłem: W mocy Bożego Ducha, które odbędzie się w sobotę 22 września 2018 r. w Poznaniu. Rozpocznie je Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Péter Erdő, Prymasa Węgier. Dalsza część spotkania będzie miała miejsce w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.

Do udziału w Forum zapraszamy osoby świeckie i duchowne, osoby życia konsekrowanego, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, w sposób szczególny przedstawicieli parafialnych i diecezjalnych rad duszpasterskich.

Ze względów organizacyjnych (przygotowanie materiałów i poczęstunku dla uczestników) konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną najpóźniej do 15 września 2018 roku na adres: forum2018.pl

Wpisowe wynosi 15 zł od osoby. Wpłaty dokonać należy na konto DIAK Poznań, Bank PEKAO S.A. II O Poznań, nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605.

Uczestnik, po dokonaniu przelewu, otrzyma wejściówkę, którą należy wydrukować i okazać w dniu sesji przy wejściu.

Kontakt z organizatorem pod tel. 668 385 356.